“ด้วยพระบารมี” วันนี้ชาวจังหวัดปราจีนบุรี หมดปัญหา…..น้ำท่วม น้ำแล้ง…..ซ้ำชากอีกต่อไป :

“ด้วยพระบารมี” วันนี้ชาวจังหวัดปราจีนบุรี หมดปัญหา…..น้ำท่วม น้ำแล้ง…..ซ้ำชากอีกต่อไ…

Read More