“ตม.จว.ปทุมธานี ลุยตลาดค้าผัก-ผลไม้ รายใหญ่ย่านลำลูกกา ตรวจแรงงานต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย” :

“ตม.จว.ปทุมธานี ลุยตลาดค้าผัก-ผลไม้ รายใหญ่ย่านลำลูกกา ตรวจแรงงานต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย” :…

Read More