“ตม.ปทุมธานี สนองนโยบาย ผบช.สตม.- ผบก.ตม.3 สกัดเข้มโควิดในพื้นที่ บูรณาการตรวจตลาดไท-ตลาดไอยรา จับเขมรหลบหนีเข้าเมือง โอเวอร์เสตย์” :

“ตม.ปทุมธานี สนองนโยบาย ผบช.สตม.- ผบก.ตม.3 สกัดเข้มโควิดในพื้นที่ บูรณาการตรวจตลาดไท-ตลาดไ…

Read More