“ตม.ประจวบคีรีขันธ์ สนองโนยาย ผบช.สตม. –  ผบก.ตม.3 นำเรือยนต์ตรวจการณ์ ประกาศประชาสัมพันธ์และรณรงค์สวมแมสก์ –  ล้างมือ กำชับเข้มมาตรการโควิด” :

“ตม.ประจวบคีรีขันธ์ สนองโนยาย ผบช.สตม. –  ผบก.ตม.3 นำเรือยนต์ตรวจการณ์ ประกาศประชาสัมพันธ์…

Read More