“ตม.สุราษฎร์ธานี นำรถตรวจการณ์อัจฉริยะประชาสัมพันธ์เข้มมาตรการโควิด 2 ภาษา เข้าถึงครอบคลุมชาวไทย-ต่างชาติ  สวมแมส์ก ล้างมือ  ป้องกัน COVID” :

“ตม.สุราษฎร์ธานี นำรถตรวจการณ์อัจฉริยะประชาสัมพันธ์เข้มมาตรการโควิด 2 ภาษา เข้าถึงครอบคลุม…

Read More

“ตม.สุราษฎร์ธานี นำรถตรวจการณ์อัจฉริยะ ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสวมหน้ากาก – ล้างมือ – เว้นระยะห่าง ป้องกัน COVID-19” :

“ตม.สุราษฎร์ธานี นำรถตรวจการณ์อัจฉริยะ ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสวมหน้ากาก – ล้างมือ – เว้นระยะ…

Read More