“ตม.สุราษฎร์ธานี สกัดเข้มจับหนุ่มใหญ่ลักลอบขนแรงงานเมียนมาเถื่อนผิดกฎหมาย จากชายแดนใต้เข้าเมืองกรุง ฝืนมาตรการป้องกันโควิด” :

“ตม.สุราษฎร์ธานี สกัดเข้มจับหนุ่มใหญ่ลักลอบขนแรงงานเมียนมาเถื่อนผิดกฎหมาย จากชายแดนใ…

Read More