“ตม.เชียงใหม่ คุมเข้มชายแดนไทย-เมียนมา ป้องกันลักลอบเข้าเมือง – สกัดเชื้อโควิด-19 เข้าไทย“ :

“ตม.เชียงใหม่ คุมเข้มชายแดนไทย-เมียนมา ป้องกันลักลอบเข้าเมือง – สกัดเชื้อโควิด-19 เข…

Read More