“ตม.เลย บูรณาการร่วม ลุยตรวจไซต์คนงานก่อสร้าง จับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน-อยู่เกินกำหนด” :

“ตม.เลย บูรณาการร่วม ลุยตรวจไซต์คนงานก่อสร้าง จับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน-อยู่เกินกำหน…

Read More