“ตม.1 ออกปฏิบัติการเชิงรุก!! สนองนโยบาย ผบช.สตม. – ผบก.ตม. 1 ตรวจเข้มแรงงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง สกัดโควิด-ป้องพื้นที่ชั้นใน จับต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง-ไม่ผ่านคัดกรอง” :

“ตม.1 ออกปฏิบัติการเชิงรุก!! สนองนโยบาย ผบช.สตม. – ผบก.ตม. 1 ตรวจเข้มแรงงงานต่างด้าวอย่างต…

Read More