ตั้งด่านจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) บ้านทับเที่ยง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เขตรอยต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี :

ตั้งด่านจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) บ้านทับเที่ยง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เขตรอยต่อ…

Read More