“…..ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเข้มด่านชายแดนเข้าออกตามรวบ 3 มังกรจีนพยายามลักลอบเข้าเมืองไปชั้นในประเทศ ถูกจับคาแม่สอด หวั่นแพร่เชื้อ หากไม่ได้รับการตรวจตามระบบให้ถูกต้อง……”

“…..ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเข้มด่านชายแดนเข้าออกตามรวบ 3 มังกรจีนพยายาม…

Read More