“ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด” จัดสร้าง โรงเรือนปลูกยาเสพติด ประเภทที่5 (กัญชา) มอบให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน (รพ.สต.) :

“ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด” จัดสร้าง โรงเรือนปลูกยาเสพติด ประเภทที่5 (กัญชา) มอบให้กับ โรงพ…

Read More