นายอำเภอชัยบุรี ได้เป็นประธานเปิดพิธีการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครอง :

นายอำเภอชัยบุรี ได้เป็นประธานเปิดพิธีการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครอง : …

Read More