นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดทำ LQ แบบเคลื่อนที่ :

นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดทำ LQ แบบเคลื่อนที่ : เมื…

Read More

นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้เข้ากักตัว :

นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้เข้ากักตัว : เมื่อว…

Read More

นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ถูกกักตัวที่สัมผัสเสี่ยงสูง :

นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ถูกกักตัวที่สัมผัสเสี่ยงสูง : …

Read More

นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง :

นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : วันที่ 2…

Read More

นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ ลงพื้นที่เยี่ยมดูแล และมอบสิ่งของ”ชุดปันสุข” :

นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ ลงพื้นที่เยี่ยมดูแล และมอบสิ่งของ”ชุดปันสุ…

Read More

นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการก่อสร้างบ้าน ของนายประภาส สุขยิ่ง :

นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการก่อสร้างบ้าน ของน…

Read More