นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง :

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง : ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2…

Read More

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง :

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายอำ…

Read More

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง :

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นา…

Read More

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้กักกันตัว :

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้กักกันตัว : วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายอำเภอเวียงสระ นาย…

Read More

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 :

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 : เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม…

Read More

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของ “ชุดปันสุข” :

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของ “ชุดปันสุข” : วันที่ 22 มิถุนายน…

Read More

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่ หมู่ที่5 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี :

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่ หมู่ที่5 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี : วันที่ 10 มิถุน…

Read More

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการก่อสร้างบ้าน ตามโครงการ :

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการก่อสร้างบ้าน ตามโครงการ : เมื่อวันที่ 28 พ…

Read More

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ :

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ : วันที่ 26 …

Read More

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่นำรถพระราชทานเคลื่อนที่ ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด19 :

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่นำรถพระราชทานเคลื่อนที่ ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด19 : วันที่ 25…

Read More