นำเข้ากุ้งนอกทำไม? ทั้งที่ไทยผลิตได้เอง :

นำเข้ากุ้งนอกทำไม? ทั้งที่ไทยผลิตได้เอง : สานิตย์ ศรีเมือง ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการเพาะเลี้ย…

Read More