“บิ๊กอู๊ด” จับมือหน่วยงานเอกชน ทำบุญใหญ่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ ให้โรงพยาบาลตำรวจ :

“บิ๊กอู๊ด” จับมือหน่วยงานเอกชน ทำบุญใหญ่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ ให้โรงพยาบาลตำรวจ : &#…

Read More