“ประธานชวน” เน้นย้ำผู้นำระดับสูง หลักสูตร “ปสม.2“ บริหารงานต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ หลักสิทธิมนุษยชน :

“ประธานชวน” เน้นย้ำผู้นำระดับสูง หลักสูตร “ปสม.2“ บริหารงานต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ หล…

Read More