ปลัด พม. หนุนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทั่วประเทศ  “รีสตาร์ท สับสวิตซ์ เพิ่มประสิทธิภาพ” :

ปลัด พม. หนุนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทั่วประเทศ  “รีสตาร์ท สับสวิตซ์ เพิ่มประสิทธิภาพ…

Read More