“ผกก.ตม.จว.ชลบุรี แจ้งเปิดศูนย์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแรงาน 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 15 ก.พ.64 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก” :

“ผกก.ตม.จว.ชลบุรี แจ้งเปิดศูนย์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแรงาน 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูช…

Read More