“ผกก.ตม.จว.ปทุมธานี นำรถตรวจการณ์อัจฉริยะ BMW ออกประกาศรณรงค์สวมแมสก์ ล้างมือ ป้องกัน covid แจ้งเบาะแสอาชญากรรม 1178 และแจกอาหารเครื่องดื่มปันสุขจากหัวใจตำรวจ ตม. ถึงมือประชาชนในเขตปทุมธานี” :

“ผกก.ตม.จว.ปทุมธานี นำรถตรวจการณ์อัจฉริยะ BMW ออกประกาศรณรงค์สวมแมสก์ ล้างมือ ป้องกัน covi…

Read More