“ผกก.ตม.ปทุมธานี ต้อนรับการตรวจเยี่ยม  และรับมอบสิ่งของเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19  จาก ผบก.ตม.3” :

“ผกก.ตม.ปทุมธานี ต้อนรับการตรวจเยี่ยม  และรับมอบสิ่งของเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน…

Read More