“ผกก.ตม.ประจวบฯ ลงพื้นที่ออกตรวจเข้มตามแนวชายแดน – ช่องทางธรรมชาติด่านสิงขร และร่วมปฎิบัติตั้งจุดตรวจคัดกรอง จุดสกัด จุดป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19” :

“ผกก.ตม.ประจวบฯ ลงพื้นที่ออกตรวจเข้มตามแนวชายแดน – ช่องทางธรรมชาติด่านสิงขร และร่วมป…

Read More