“ผกก.ตม.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ออกตรวจเข้ม เพื่อป้องกันคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19” :

“ผกก.ตม.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ออกตรวจเข้ม เพื่อป้องกันคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด ป…

Read More