..ผบก.ตม.1ห่วงใยการต่อวีซ่าประเภทต่างๆที่กำหนดไว้ของชาวต่างชาติในในสถาน โรคระบาดcovid 19 ได้มีการ ให้เปิดทำการนอกเวลาราชการในวันเสาร์เป็นกรณีพิเศษ…”

“..ผบก.ตม.1ห่วงใยการต่อวีซ่าประเภทต่างๆที่กำหนดไว้ของชาวต่างชาติในในสถาน โรคระบาดcovid 19 …

Read More