“ผบก.ตม.1 ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญกรรม ป้องกันเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์” :

“ผบก.ตม.1 ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญกรรม ป้องกันเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์” : 5 เม.ย.64 เวลา…

Read More