“ผบก.ตม.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตม.จว.ชลบุรี กำชับเข้ม 7 ข้อปฏิบัติ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” :

“ผบก.ตม.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตม.จว.ชลบุรี กำชับเข้ม 7 ข้อปฏิบัติ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าท…

Read More