“ผบช.สตม.ตรวจเยี่ยม ตม.จว.สุราษฎร์ธานี กำชับเข้มการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ต่างชาติ/ การป้องกันโควิท19 และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ ตม. และชายแดน บก น้ำ อากาศ ” :

“ผบช.สตม.ตรวจเยี่ยม ตม.จว.สุราษฎร์ธานี กำชับเข้มการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ต่างชาติ/ การป…

Read More