“ผบช.สตม. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม รพ.สนาม ชั่วคราว สตม.” :

“ผบช.สตม. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม รพ.สนาม ชั่วคราว สตม.” : หลังจากที่มีการย้ายตัว…

Read More