“ผบช.สตม. แจ้งประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย จัดเก็บอัตลักษณ์แรงงาน 3 สัญชาติ ณ ตม.ทั่วประเทศ ” :

“ผบช.สตม. แจ้งประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย จัดเก็บอัตลักษณ์แรงงาน 3 สัญชา…

Read More