“ผบ.ร.7 พัน.5  ช่วยเกษตรกรช่วงโควิดระบาด  รับซื้อข้าวโพดหวาน แจกจ่ายกำลังพลและครอบครัว สร้างความสุขใจ- อิ่มท้อง” :

“ผบ.ร.7 พัน.5  ช่วยเกษตรกรช่วงโควิดระบาด  รับซื้อข้าวโพดหวาน แจกจ่ายกำลังพลและครอบครัว สร้…

Read More