ผปค.นิคมฯบางระกำ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคคิดบวกในการพัฒนางานอาสาสมัครและภาคประชาสังคม :

ผปค.นิคมฯบางระกำ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคคิดบวกในการพัฒนางานอาสาสมัครและภ…

Read More