“ผู้ว่าเคหะฯ เล็งร้อง “บก.ปอท.” ลากคอมือปั้นข้อมูลเท็จว่อนโลกโซเชียลทำลายการเคหะแห่งชาติ สร้างผลกระทบความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยคนจน :

“ผู้ว่าเคหะฯ เล็งร้อง “บก.ปอท.” ลากคอมือปั้นข้อมูลเท็จว่อนโลกโซเชียลทำลายการเค…

Read More