พก. จับมือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 2 :

พก. จับมือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 2 : …

Read More