“พญาหู” ก้องนภา ได้คิวป้อง เค-วัน พร้อมลุยถิ่น ยอดมวยคาราเต้ :

“พญาหู” ก้องนภา ได้คิวป้อง เค-วัน พร้อมลุยถิ่น ยอดมวยคาราเต้ : ก้องนภา วีระศัก…

Read More