“พม.จับมือ Dtac ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนบนพื้นที่สูง ด้วยทักษะการขายบนโลกออนไลน์” :

“พม.จับมือ Dtac ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนบนพื้นที่สูง ด้วยทักษะการขายบนโลกออน…

Read More