“พม. เดินหน้า สานสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง” :

“พม. เดินหน้า สานสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองค…

Read More