พม. เปิดแผนปูพรม “ปฏิบัติการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ช่วยเหลือคนไร้บ้านเชิงรุก ทั่วกรุงเทพฯ :

พม. เปิดแผนปูพรม “ปฏิบัติการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ช่วยเหลือคนไร้บ้านเชิงรุก ทั่วกรุงเทพฯ…

Read More