“พระเท้าเปล่า” นำมวลชนจิตอาสา ครู นักเรียน ห้วยสัตว์ใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นมะขาม-ไม้ใหญ่ เพื่อกั้นเป็นแนวรั้ว แก้ปัญหาคนกับช้างป่าละอู ชูความดีช้างในตำนาน ช่วยสร้างชาติไทย :

“พระเท้าเปล่า” นำมวลชนจิตอาสา ครู นักเรียน ห้วยสัตว์ใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นมะขาม-ไม้ใหญ่ เพื่อ…

Read More