“พระเท้าเปล่า” ระดมศิลปินนักร้อง กล่อมเพลง เชิญคนไทยบริจาคเหรียญ ร่วม“สร้างคนสร้างชาติ” ช่วยเด็กที่ด้อยโอกาส :

“พระเท้าเปล่า” ระดมศิลปินนักร้อง กล่อมเพลง เชิญคนไทยบริจาคเหรียญ ร่วม“สร้างคนส…

Read More