“พระเท้าเปล่า” ห่วงช้างป่าแก่งกระจาน ชวนข้าราชการ ชาวบ้านทหาร ทำโป่งเทียม-ปลูกหญ้า เป็นครัวให้ช้างได้กิน :

“พระเท้าเปล่า” ห่วงช้างป่าแก่งกระจาน ชวนข้าราชการ ชาวบ้านทหาร ทำโป่งเทียม-ปลูกหญ้า เป็นครั…

Read More