“พรีไซซ” คว้างานการไฟฟ้านครหลวง MEA จ่อรับ 220 ลบ. มั่นใจส่งมอบ Smart Load Break Switch ได้ครบเร็วกว่าสัญญาภายในสิ้นปี 63 :

“พรีไซซ” คว้างานการไฟฟ้านครหลวง MEA จ่อรับ 220 ลบ. มั่นใจส่งมอบ Smart Load Break Switch ได…

Read More