“พรีไซซ” ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์ ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ :

“พรีไซซ” ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์ ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งปร…

Read More