“พรีไซซ” หนุนอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งเป้า “โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่หัวกระทีง” พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม :

“พรีไซซ” หนุนอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งเป้า “โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่หัวกระทีง” พลังงานสะอาดเป็นมิตรต…

Read More