“พรีไซซ” ไม่ทิ้งกัน ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ต้านโควิด-19 :

“พรีไซซ” ไม่ทิ้งกัน ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ต้านโควิด-19 : เมื่อเร็วๆนี้ ตัวแทนบริ…

Read More