“พลายแก้วกระดิ่งทอง” แลนด์มาร์ค จุด check in วัดป่าคำหัวช้าง ขอนแก่น บารมีหลวงปู่ทวด ปากเป็นเงินเป็นทอง :

“พลายแก้วกระดิ่งทอง” แลนด์มาร์ค จุด check in วัดป่าคำหัวช้าง ขอนแก่น บารมีหลวงปู่ทวด ปากเป…

Read More