“พส. อาสาพัฒนาคนเปราะบาง สู่ความเข้มแข็ง” ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง :

“พส. อาสาพัฒนาคนเปราะบาง สู่ความเข้มแข็ง” ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน เพื่อถวายเป็นพระ…

Read More