พส. โดย นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนเตรียมการปลูกกัญชา และ กัญชง สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่สมาชิกนิคมฯ :

พส. โดย นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนเตรียมการป…

Read More