“พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมข้าราชการทหาร ร.7 พัน 5 และครอบครัว ได้ร่วมดำเนินการติดตั้งตู้ปันน้ำใจ..เติมใจให้กัน แบ่งปันผู้ยากไร้”

“พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมข้าราชการทหาร ร.7 พัน 5 และครอบครัว ได้ร่วมด…

Read More