ภูธรภาค 1 จับมือ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการศึกษา ด้านการจัดการภาครัฐและกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนงานกิจกรรมองค์กรร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ในอนาคต :

ภูธรภาค 1 จับมือ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการศึกษา ด้านการจัดการภาครัฐและก…

Read More